GRUP RAMAR

Des de 1950 formant persones

EL GRUP

Els nostres
centres

Coneix els centres i oferta educativa del Grup Ramar.

EL GRUP

Serveis
addicionals

Coneix els serveis addicionals dels nostres centres.

Academica

Proveeïdor oficial del Diploma Dual que convalida internacionalment el batxillerat.

GRUP RAMAR

Coneix
el grup

El nostre projecte pedagògic s'emmarca en un procés de millora contínua, que té excel·lents resultats humans i acadèmics.

LA NOSTRA HISTÒRIA
El Grup Ramar té els seus orígens cap a la tardor de 1950, quan Rafael Aparicio Moreno i la seva dona, Charo Lovera, van començar a donar classes a uns quants nois i noies de la Creu de Barberà, a una casa a l’actual edifici del carrer Guerriller Alzina, Ramar 1.

Van ser uns inicis durs, però amb moltes ganes. Sabent-se guanyar l’estima i el respecte dels veïns del barri, l’escola va anar creixent.
LA NOSTRA HISTÒRIA
L’actual Ramar 1 va fer classes d’Educació Infantil, Educació General Bàsica (EGB), BUP, COU i Formació Professional en diferents branques (Administratius, Jardí d’Infància, Delineants). Actualment, el Grup Ramar imparteix classes de la majoria de tipus d’ensenyament: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Formació Professional (FP).
LA NOSTRA HISTÒRIA
Les nostres classes han anat evolucionant al llarg dels temps, ens hem adaptat als nous temps i hem proporcionat als nostres alumnes la millor formació possible, sempre amb la idea principal de formar persones.
MISIÓ
La nostra missió és potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres del professorat, amb el propòsit de crear un entorn educatiu participatiu i motivador.
ELS NOSTRES VALORS
Grup Ramar entén que l’educació en valors és crucial per formar degudament els alumnes del present. Acompanyem els nostres alumnes en el creixement de tots els seus àmbits, per arribar a ser persones madures, responsables i amb uns valors ètics i humans. Entenem la diversitat i la diferència com una font de riquesa que és capaç de contribuir en el creixement personal i professional de les persones i que, al mateix temps, dona valor a un món global.

“El aprendizaje es y será la clave para la formación de personas con sentido crítico y espíritu de mejora social.”

— Rafael Aparicio

1r Grup d’escoles líder
de titularitat privada única
a Catalunya i Espanya

Grup Ramar
en xifres

El nostre estil metodològic afavoreix a l'obtenció de bons resultats. Alguns exemples són:

0
Fundat
+ 0
Alumnes
1
Empleats i empleades

LA EMPREMTA

La Fundació
Ramar

La Fundació Ramar va néixer durant el juliol de 1997 amb el propòsit i objectiu de donar suport i millorar la qualitat de tots els nostres centres educatius. En aquesta direcció, i fins a dia d’avui, s’han realitzat múltiples accions per oferir el millor servei a la comunitat educativaque ens envolta, on intervenen tant pares com alumnes i escola.

Els nostres objectius

— Ampliar i enfortir l’educació de persones en etapes formatives en la vessant acadèmica. 

— Becar al professorat en etapes de recerca i desenvolupament de mètodes d’ensenyament. 

— Becar alumnes amb el principi de solidaritat i desenvolupar activitats que complementin la formació d’aquestes. 

— Col·laborar amb les institucions docents per aconseguir dites finalitats.

MISSIÓ
La missió del Grup RAMAR és la de formar i educar persones amb valors essent fidels al nostre ideari.
VISIÓ
La visió del Grup RAMAR consisteix en aplicar la missió del grup a tots els nostres estudiants amb les màximes garanties d’excel·lència i d’inserció en un món cada cop més global i dinàmic.

GRUP RAMAR

L’ideari

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin vulputate sed lorem molestie porttitor. Donec. (15)

Educació INTEGRAL

Grup Ramar es proposa com a objectiu prioritari treballar per a la formació integral dels seus alumnes. Volem que els joves desenvolupin les seves capacitats intel·lectuals, afectives i físiques al màxim possible.

Educació PERSONALITZADA

L’educació personalitzada és un dels trets essencials del nostre ideari. Tots els alumnes són diferents. Cada un té les seves qualitats, limitacions i defectes. Per això, el Grup RAMAR els procura atendre individualment i els ajuda a formar-se segons les seves necessitats, no oblidant mai que l’alumne, abans que alumne, és persona.

Educació INNOVADORA

Grup RAMAR proposa desenvolupar una pedagogia innovadora, l’objectiu de la qual és assolir que l’alumne sigui cada vegada més autònom i que aprengui a aprendre. Volem un ensenyament obert a les necessitats de la societat i una atenció especial als nous models de la formació contínua.

Educació amb VALORS

Grup RAMAR es preocupa d’una manera especial per l’educació en aquells valors humans que són fonamentals per tal que els joves puguin arribar a ser subjectes actius de la vida social.

OBERT

Grup RAMAR és un grup obert a tots els qui volen entrar-hi, sense distinció de races, creences religioses o polítiques, sexe… També és un grup obert a tot allò que passa en el nostre barri, en la nostra ciutat i en el món sencer.

SOLIDARI

Intentem desvetllar, en els nostres alumnes, valors de tolerància i solidaritat i d’apropar-los a les cultures d’altres pobles.

PARTICIPATIU

Grup Ramar és una entitat formada per tres sectors: l’alumnat, el professorat i els pares/mares. Aquests tres elements són fonamentals per al correcte funcionament de la nostra comunitat educativa. Per aquesta raó, donem la possibilitat de que tots els membres participin en la bona marxa de les escoles del grup, mitjançant les seves accions, els seus suggeriments i les seves crítiques constructives.

GRUP RAMAR

Certificacions

Aquestes són algunes de les empreses que donen suport al projecte educatiu del Grup Ramar.

Generalitat de Catalunya

Tots els nostres centres son oficials i estàn inscrits en el Departament d’Educació.

Ministerio de Educación

Tots els nostres centres están inscrits en el registre estatal.

Unión Europea

Els nostres centres estàn adscrits al Fons Social Europeu (FSE) i al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Academica

Proveeïdor oficial del Diploma Dual que convalida internacionalment el batxillerat.

Oxford

Centre examinador oficial del certificat d’anglès de la Oxford University.

Lego Education

Partner oficial per al material de robòtica del Grupo Ramar.

Google Classroom

Plataforma educativa oficial per a la gestió de l’aula a tots els nostres centres.

Microsoft Specialist

Proveïdor de serveis Microsoft per a la nostra comunitat educativa.

Codelearn

Partner oficial en els nostres centres per a robòtica extraescolar.

GRUP RAMAR

Contacte

Si tens qualsevol dubte, escriu-nos un missatge a través del formulari que s'exposa a continuació. Ens posarem en contacte tan aviat com sigui possible.